V bytovém domě na Kvítkové ulici ve Zlíně jsme realizovali současně jak anhydritový, tak cementový litý potěr. Anhydritový potěr do bytových prostor, cementový potěr na chodby a do nebytových prostor ( v domě bude kadeřnictví, kavárna apod.). Důvodem nalití různých typů potěru byl požadavek na provedení finální vrstvy na chodbách z klasického litého “baťovského” teraca, což je nášlapná vrstva, kterou nelze aplikovat na anhydritový potěr.

Obecně lze konstatovat, že do interiérů jsou ekonomicky i z hlediska stavebně-fyzikálních vlastností (objemová stálost apod.) výhodnější anhydritové potěry. Cementové potěry lze doporučit tam, kde hrozí riziko trvalejší vlhkosti (např. garáže) nebo z důvodu urychlení pokládky podlahové krytiny (normy povolují daleko větší zbytkovou vlhkost u cementových potěrů než u anhydritových). Dodávka a realizace cementového litého potěru je o něco dražší než anhydritového.

V takových případech je zejména vhodné užítí materiálu Pěnobeton Před pokládkou izolace Pokládka izolace Izolace

Izolace Izolace - kročová vata Podlahové topaní nachystané na zalití cementovým potěrem Izolační vrstvu je potřeba odseparovat od litého potěru fólií

Jednotlivé místnosti jsou taktéž odděleny Průběh lití anhydritového potěru ve 2. patře budovy Již nalitý anhydritový potěr Nalitý anhydritový potěr


© Lité podlahy - Zlín 2020, Všechna práva vyhrazena