V rámci přestavby 15. budovy v areálu Svitu ve Zlíně na Krajské kulturní a vzdělávací centrum jsme subdodavatelsky realizovali cca 1150 m2 samonivelační sádrové stěrky v průměrné tl. 9 mm. Materiál v množství přes 15 tun na celou plochu jsme strojně nalili a znivelovali v průběhu jednoho pracovního dne. Zajímavostí je, že zhruba v polovině pracovního záběru již bylo možné chodit po zatvrdlé stěrce z počátku realizace (pochůznost po 3 hodinách).

Výhodou stěrek na bázi síranu-vápenatého (“alfa sádry”) je jejich objemová stálost = je možné provádět mnohem větší plochy bez dilatací v ploše než u stěrek na cementové bázi, dále jejich vyšší vydatnost = menší množství materiálu při stejné ploše a tloušťce a s tím spojená ekonomická výhodnost. Stěrky naleznou uplatnění při nutnosti vyhladit, případně vyrovnat podklad do tl. 15 mm, při vyšších tloušťkách je již ekonomicky i technologicky výhodnější použít lité tenkovrstvé potěry (např. se zrnem do 2 mm). Na použitý typ stěrky výrobce garantuje možnost pokládky podlahové krytiny již po 24 hodinách od aplikace, čímž se velmi urychlují stavební procesy.

Penetrace Penetrace
Stěrkování
Stěrkování Stěrkování Stěrkování Stěrkování
Stěrkování Stěrkování Stěrkování Stěrkování
Stěrkování Stěrkování Stěrkování  
© Lité podlahy - Zlín 2020, Všechna práva vyhrazena